BCU 2015
  • 페이스북
  • 인스타
Home / BCU 뉴스 / BCU 사진
BCU 사진
제 목 [2016 BCU] DAY3_폐막네트워킹 (창업아카데미 심사&자원활동가 해단식)
글쓴이 BCU
글정보 Hit : 832, Date : 2016/12/22 14:53

2016 부산콘텐츠유니버시아드 DAY3
BCU 폐막네트워킹
1[13].jpg (447 KB)(172)  크기변환_IMG_0020[0].JPG (342 KB)(203)  크기변환_IMG_0045.JPG (339 KB)(198)  크기변환_IMG_0076.JPG (350 KB)(186)  크기변환_IMG_0082[0].JPG (348 KB)(180)  크기변환_IMG_0102[1].JPG (330 KB)(203)  크기변환_IMG_0107.JPG (347 KB)(188)  크기변환_IMG_0127.JPG (349 KB)(185)  크기변환_IMG_0140.JPG (335 KB)(190)  크기변환_IMG_0143.JPG (338 KB)(186) 
 


A. (48058) 부산광역시 해운대구 우동 1466-1 부산문화콘텐츠콤플렉스 부산콘텐츠코리아랩 5층
T. 051-714-5380 F.051-701-9660 E. bcu@bcu.or.kr
SNS. Facebook @BCU부산콘텐츠유니버시아드 / Instagram @bcusay